>
>
Prayer Times

Prayer Times - Abu Dhabi

Fajr
05:06
Shourouk
06:26
Dhuhr
12:37
Asr
16:03
Maghrib
18:37
Isha
20:07

Prayer Times - Dubai

Fajr
05:02
Shourouk
06:22
Dhuhr
12:33
Asr
15:58
Maghrib
18:33
Isha
20:03