>
>
Prayer Times

Prayer Times - Abu Dhabi

Fajr
04:15
Shourouk
05:35
Dhuhr
12:24
Asr
15:49
Maghrib
19:08
Isha
20:38

Prayer Times - Dubai

Fajr
04:11
Shourouk
05:31
Dhuhr
12:20
Asr
15:45
Maghrib
19:04
Isha
20:34